Kết quả xổ số miền trung Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/1/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
79
91
G7
490
985
G6
3462
6780
3187
4209
0473
0138
G5
8388
6603
G4
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
G3
36876
82977
56205
37866
G2
70831
31006
G1
14596
63230
ĐB
587791
420736
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 1, 9 3, 5, 6, 9, 9
1 7
2 5 9
3 1 0, 1, 6, 8
4
5 4
6 2 6
7 6, 7, 7, 9 0, 3
8 0, 7, 7, 8 5
9 0, 1, 6 1, 4, 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/1/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
39
90
G7
820
693
G6
7448
2191
4902
8174
5012
7035
G5
7815
4936
G4
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
G3
06587
30154
24825
51083
G2
01230
40591
G1
60960
21895
ĐB
231348
719752
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2
1 4, 5 2, 4
2 0, 6 5
3 0, 4, 8, 9 1, 5, 6
4 7, 8, 8
5 4, 5 2
6 0 4, 7
7 4, 9
8 7, 8 3, 4
9 1 0, 0, 1, 3, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29/12/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
46
79
G7
533
762
G6
1134
9802
2878
9984
0078
3736
G5
9382
3451
G4
22268
55450
01974
72931
02060
17133
48880
35689
11586
01753
46042
09860
97741
12007
G3
31349
66778
46767
33547
G2
37028
87221
G1
32730
06884
ĐB
818103
648853
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2, 3 7
1
2 8 1
3 0, 1, 3, 3, 4 6
4 6, 9 1, 2, 7
5 0 1, 3, 3
6 0, 8 0, 2, 7
7 4, 8, 8 8, 9
8 0, 2 4, 4, 6, 9
9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/12/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
02
02
G7
660
181
G6
1246
8641
3196
0288
1979
0312
G5
6794
8037
G4
35613
82578
47788
84487
36487
89510
03577
07646
17616
19510
60450
72994
64679
11986
G3
32238
50989
95017
94174
G2
32007
08810
G1
39138
28007
ĐB
283250
242518
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2, 7 2, 7
1 0, 3 0, 0, 2, 6, 7, 8
2
3 8, 8 7
4 1, 6 6
5 0 0
6 0
7 7, 8 4, 9, 9
8 7, 7, 8, 9 1, 6, 8
9 4, 6 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/12/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
35
30
G7
940
219
G6
9230
2198
9766
8087
1744
5996
G5
9774
3568
G4
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
G3
13304
02310
01461
78372
G2
94672
52128
G1
98625
67093
ĐB
393016
573250
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 4, 6, 9
1 0, 5, 6 9
2 3, 5 8, 8
3 0, 5, 6 0
4 0, 2 3, 4
5 0, 9
6 6, 9 1, 3, 8
7 2, 4 2, 7
8 7
9 8 3, 6, 6, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/12/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
04
58
G7
493
110
G6
2154
1214
6305
7316
7594
1164
G5
4243
0402
G4
33808
79955
44161
11535
83722
98237
77396
36093
17423
59344
05401
86376
39846
61115
G3
79395
17554
38732
39013
G2
80046
05185
G1
15422
49653
ĐB
984032
921117
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 4, 5, 8 1, 2
1 4 0, 3, 5, 6, 7
2 2, 2 3
3 2, 5, 7 2
4 3, 6 4, 6
5 4, 4, 5 3, 8
6 1 4
7 6
8 5
9 3, 5, 6 3, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1/12/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
66
19
G7
176
142
G6
6676
0676
2276
9659
7989
1550
G5
1273
4802
G4
17460
51299
45813
83745
09446
36747
64790
01313
88531
74094
33419
76134
52176
52162
G3
32214
00132
00219
54953
G2
95506
38233
G1
76490
36800
ĐB
193744
442074
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 6 0, 2
1 3, 4 3, 9, 9, 9
2
3 2 1, 3, 4
4 4, 5, 6, 7 2
5 0, 3, 9
6 0, 6 2
7 3, 6, 6, 6, 6 4, 6
8 9
9 0, 0, 9 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/11/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
73
17
G7
509
320
G6
6343
1249
1060
4647
8029
4842
G5
9346
0325
G4
75614
95795
41004
52337
92792
67188
54820
91334
04473
32578
11939
47056
93740
70539
G3
99153
21173
78655
80019
G2
23783
03401
G1
48671
91516
ĐB
082055
911419
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 4, 9 1
1 4 6, 7, 9, 9
2 0 0, 5, 9
3 7 4, 9, 9
4 3, 6, 9 0, 2, 7
5 3, 5 5, 6
6 0
7 1, 3, 3 3, 8
8 3, 8
9 2, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/11/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
67
38
G7
610
350
G6
6805
1377
2343
1302
9916
2309
G5
3799
8802
G4
35418
98002
80479
88549
78988
08002
91805
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
G3
03905
89458
00690
33694
G2
23630
98190
G1
10547
91330
ĐB
183971
117224
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2, 2, 5, 5, 5 1, 2, 2, 9
1 0, 8 6
2 4, 8
3 0 0, 5, 8
4 3, 7, 9
5 8 0, 9
6 7 5
7 1, 7, 9
8 8 9
9 9 0, 0, 4, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/11/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
87
92
G7
564
162
G6
1878
5446
3625
8774
2489
3404
G5
5025
4794
G4
50923
88342
94918
03625
33586
52200
00282
24264
99700
98418
65258
54921
90806
36637
G3
71972
00935
55815
10903
G2
80291
50390
G1
76992
58951
ĐB
633597
246799
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 0 0, 3, 4, 6
1 8 5, 8
2 3, 5, 5, 5 1
3 5 7
4 2, 6
5 1, 8
6 4 2, 4
7 2, 8 4
8 2, 6, 7 9
9 1, 2, 7 0, 2, 4, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3/11/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
92
05
G7
346
986
G6
1975
2535
9938
7287
7602
4950
G5
0698
3244
G4
88653
00724
52069
08543
77388
47109
46396
52388
44830
31606
68889
61429
59166
59516
G3
62883
67420
72639
11780
G2
87559
42861
G1
23965
32341
ĐB
417509
357750
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 9, 9 2, 5, 6
1 6
2 0, 4 9
3 5, 8 0, 9
4 3, 6 1, 4
5 3, 9 0, 0
6 5, 9 1, 6
7 5
8 3, 8 0, 6, 7, 8, 9
9 2, 6, 8

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ