Kết quả xổ số miền trung Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/10/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
76
03
G7
608
259
G6
3581
7305
8808
5641
1902
0937
G5
8771
3539
G4
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
13167
59114
38218
88852
85018
08109
18842
G3
10214
25084
59825
76164
G2
90614
38293
G1
53856
89548
ĐB
553748
788929
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 0, 5, 8 , 2, 3, 9
1 1, 4, 4, 4 4, 8, 8
2 5, 9
3 6 9
4 3, 8, 9 1, 2, 8
5 6 2, 9
6 4, 7
7 1, 6, 9
8 1, 4
9 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/10/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
88
45
G7
674
692
G6
7434
0680
4217
5842
9766
7994
G5
9045
1094
G4
00108
25477
76689
78129
61393
47435
60323
35839
72312
60357
12946
62167
92550
63518
G3
03538
63939
35178
40105
G2
66112
49009
G1
71003
13916
ĐB
736535
631435
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 3, 8 , 5, 9
1 2 2, 6, 8
2 3, 9
3 4, 5, 5, 8, 9 5, 9
4 5 2, 5, 6
5 0, 7
6 6, 7
7 4, 7 8
8 0, 8, 9
9 3 2, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/10/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
76
58
G7
867
801
G6
8842
0309
5821
2322
1705
2270
G5
0961
2666
G4
44322
95881
13933
11766
27983
54243
40702
15830
07988
15851
68938
04301
10272
58597
G3
94039
10066
85026
95172
G2
88711
05760
G1
74839
31943
ĐB
339278
228655
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 2, 9 , 1, 1, 5
1 1
2 2 2, 6
3 3, 9, 9 0, 8
4 2, 3 3
5 1, 5, 8
6 1, 6, 6, 7 0, 6
7 6, 8 2, 2
8 1, 3 8
9 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 28/9/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
20
30
G7
341
503
G6
9774
2113
4088
7043
7456
4092
G5
8407
3714
G4
08829
00889
02463
51492
70281
03079
26540
23947
78629
76952
24527
86477
28238
12821
G3
04832
34692
10799
87953
G2
10276
98311
G1
57537
74435
ĐB
956493
831048
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 7 , 3
1 3 1, 4
2 0, 9 1, 7, 9
3 2, 7 0, 5, 8
4 0, 1 3, 7, 8
5 2, 3, 6
6 3
7 4, 6, 9 7
8 1, 9
9 2, 2, 3 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 21/9/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
31
97
G7
782
964
G6
7944
6514
8982
9035
4387
0406
G5
1802
4356
G4
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
61484
39542
08145
15181
98845
46094
34858
G3
72635
58812
43204
84398
G2
13030
63140
G1
10028
29422
ĐB
027201
686542
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 1, 2 , 4
1 2, 4
2 8, 9 2
3 0, 1, 5 5
4 2, 4 0, 2, 2, 5, 5
5 3 6, 8
6 4
7 2, 9
8 2, 2 1, 4, 7
9 2 4, 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14/9/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
20
26
G7
752
291
G6
3400
1110
3761
0213
3295
7981
G5
5137
8952
G4
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
17949
13771
89458
94936
05624
72218
54903
G3
37325
83284
56681
41984
G2
84856
69820
G1
79720
79787
ĐB
922741
952641
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 0, 5 , 3
1 0, 8 3, 8
2 0, 0, 3, 5, 9 0, 4, 6
3 7 6
4 1, 3 1, 9
5 2, 6 2, 8
6
7 6 1
8 0, 4 1, 4, 7
9 1, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 7/9/2021

Đắc Lắc Đắc Lắc Quảng Nam
G8
98
98
37
G7
799
799
671
G6
0543
8680
0743
0543
8680
0743
5742
9545
4987
G5
9293
9293
9641
G4
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
61599
47119
17547
99891
79502
43720
09578
G3
94318
83921
94318
83921
54693
74626
G2
24636
24636
16197
G1
25790
25790
55762
ĐB
837147
837147
050664
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 4 , 4 , 2
1 7, 8 7, 8 9
2 1 1 0, 6
3 6 6 7
4 3, 7 3, 7 1, 2, 5, 7
5 6 6
6 2, 4
7 9 9 1, 8
8 0, 0 0, 0
9 0, 1, 3, 3, 8, 9 0, 1, 3, 3, 8, 9 1, 3, 7, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 31/8/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
57
83
G7
383
218
G6
8985
0170
7962
5185
5512
2056
G5
1261
0627
G4
02928
72002
45639
08123
57929
34558
90445
44123
18835
07633
56577
42878
66287
62405
G3
48217
86243
45660
27285
G2
21271
73409
G1
09983
96916
ĐB
100004
249232
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 2, 4 , 5, 9
1 7 2, 6, 8
2 3, 8, 9 3, 7
3 9 2, 3, 5
4 3, 5
5 7, 8
6 1 0
7 0, 1 7, 8
8 3, 3, 5 3, 5, 5, 7
9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/8/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
27
75
G7
190
274
G6
8119
5323
3042
8613
5021
4935
G5
3062
6382
G4
85375
12918
83769
22286
58855
44271
78410
52550
01288
30298
81964
45817
77877
20474
G3
51890
48519
36472
26784
G2
61551
84986
G1
15855
28574
ĐB
414499
443611
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0
1 0, 8, 9, 9 1, 3, 7
2 3, 7 1
3
4
5 1, 5, 5 0
6 2, 9 4
7 1, 5 2, 4, 4, 4, 5, 7
8 6 2, 4, 6, 8
9 0, 0, 9 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/8/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
63
18
G7
674
010
G6
1560
2758
7796
1431
3155
0220
G5
8935
0106
G4
32227
26771
90953
28726
11789
02869
54508
53092
36902
61790
08743
57314
66537
24180
G3
76203
62758
97505
85485
G2
96128
36490
G1
62306
03004
ĐB
724991
201848
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 3, 6, 8 , 2, 4, 5, 6
1 0, 4, 8
2 6, 7, 8
3 5 1, 7
4 3, 8
5 3, 8, 8 5
6 0, 3, 9
7 1, 4
8 9 0, 5
9 1 0, 0, 2

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/8/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
77
84
G7
701
652
G6
1199
0028
7176
5079
2752
4310
G5
8061
1927
G4
85365
27505
57335
60991
56747
04783
52200
41468
54224
69824
58955
17916
69712
50579
G3
69085
95010
07197
70343
G2
38590
51569
G1
08434
28488
ĐB
332472
216976
Phóng to
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 , 0, 1, 5
1 0 2, 6
2 8 4, 4, 7
3 4, 5
4 7 3
5 2, 2, 5
6 1, 5 8, 9
7 2, 7 6, 9, 9
8 3, 5 4, 8
9 0, 1, 9 7

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ