Xem ngày tốt xấu tháng 2 năm 2024

Thứ Năm
1
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Năm - 1/2/2024, Âm lịch: 22/12/2023, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, dỡ nhà
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đạo (Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua).
Thứ Sáu
2
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Sáu - 2/2/2024, Âm lịch: 23/12/2023, Ngày: Bính Thân, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt
 • Xuất hành: Ngày Thiên Môn (Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt).
Thứ bảy
3
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ bảy - 3/2/2024, Âm lịch: 24/12/2023, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Tỵ, Sửu, Thìn
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
 • Tránh: Họp mặt
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đường (Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý).
Chủ Nhật
4
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Chủ Nhật - 4/2/2024, Âm lịch: 25/12/2023, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên: Cúng tế, san đường, nhập học, sửa kho, sửa nhà
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tài (Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận).
Thứ Hai
5
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Hai - 5/2/2024, Âm lịch: 26/12/2023, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Mùi, Mão, Dần
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đánh cá, trồng trọt
 • Tránh: Chữa bệnh, thẩm mỹ, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tặc (Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu).
Thứ Ba
6
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Ba - 6/2/2024, Âm lịch: 27/12/2023, Ngày: Canh Tý, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Thân, Thìn, Sửu
 • Nên: Cúng tế, nhập học, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
 • Tránh: Chữa bệnh, động thổ, sửa kho, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất
 • Xuất hành: Ngày Thiên Dương (Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn).
Thứ Tư
7
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Tư - 7/2/2024, Âm lịch: 28/12/2023, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Tỵ, Dậu,
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
 • Tránh: Họp mặt, xuất hành, nhậm chức, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sửa tường, san đường, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Hầu (Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm).
Thứ Năm
8
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Năm - 8/2/2024, Âm lịch: 29/12/2023, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Ngọ, Tuất, Hợi
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Tránh: Cúng tế, xuất hành, nhậm chức, chuyển nhà, động thổ, sửa kho, san đường, sửa tường, đào đất
 • Xuất hành: Ngày Thiên Thương (Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi).
Thứ Sáu
9
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Sáu - 9/2/2024, Âm lịch: 30/12/2023, Ngày: Quý Mão, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Hợi, Mùi, Tuất
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Tránh: Đào đất
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đạo (Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua).
Thứ bảy
10
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ bảy - 10/2/2024, Âm lịch: 1/1/2024, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Thân, Tý, Dậu
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, ban lệnh, họp mặt, xuất hành
 • Tránh: Nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chữa bệnh, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Môn (Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt).
Chủ Nhật
11
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Chủ Nhật - 11/2/2024, Âm lịch: 2/1/2024, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Dậu, Sửu, Thân
 • Nên: San đường, sửa nhà, sửa kho
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đường (Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý).
Thứ Hai
12
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Hai - 12/2/2024, Âm lịch: 3/1/2024, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
 • Tránh: Chữa bệnh, thẩm mỹ, đổ mái
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tài (Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận).
Thứ Ba
13
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Ba - 13/2/2024, Âm lịch: 4/1/2024, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
 • Tránh: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chữa bệnh, thẩm mỹ
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tặc (Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu).
Thứ Tư
14
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Tư - 14/2/2024, Âm lịch: 5/1/2024, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Dương (Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn).
Thứ Năm
15
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Năm - 15/2/2024, Âm lịch: 6/1/2024, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Tỵ, Sửu, Thìn
 • Nên: Cúng tế, đào đất, an táng, cải táng
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Xuất hành: Ngày Thiên Hầu (Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm).
Thứ Sáu
16
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Sáu - 16/2/2024, Âm lịch: 7/1/2024, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, động thổ, đổ mái, sửa kho, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Thương (Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi).
Thứ bảy
17
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ bảy - 17/2/2024, Âm lịch: 8/1/2024, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Mùi, Mão, Dần
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Tránh: Chữa bệnh, thẩm mỹ
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đạo (Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua).
Chủ Nhật
18
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Chủ Nhật - 18/2/2024, Âm lịch: 9/1/2024, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Thân, Thìn, Sửu
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, nạp tài
 • Tránh: Chữa bệnh, thẩm mỹ
 • Xuất hành: Ngày Thiên Môn (Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt).
Thứ Hai
19
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Hai - 19/2/2024, Âm lịch: 10/1/2024, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Tỵ, Dậu,
 • Nên: Cúng tế, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà
 • Tránh: Mở kho, xuất hàng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đường (Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý).
Thứ Ba
20
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Ba - 20/2/2024, Âm lịch: 11/1/2024, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Ngọ, Tuất, Hợi
 • Nên: Họp mặt, ký kết, giao dịch, nạp tài
 • Tránh: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tài (Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận).
Thứ Tư
21
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Tư - 21/2/2024, Âm lịch: 12/1/2024, Ngày: Ất Mão, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Hợi, Mùi, Tuất
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, đào đất, an táng, cải táng
 • Tránh: Mở kho, xuất hàng, động thổ, đổ mái
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tặc (Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu).
Thứ Năm
22
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Năm - 22/2/2024, Âm lịch: 13/1/2024, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Thân, Tý, Dậu
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
 • Tránh: San đường
 • Xuất hành: Ngày Thiên Dương (Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn).
Thứ Sáu
23
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Sáu - 23/2/2024, Âm lịch: 14/1/2024, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Dậu, Sửu, Thân
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa kho, sửa nhà
 • Tránh: Cầu phúc, cầu tự, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
 • Xuất hành: Ngày Thiên Hầu (Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm).
Thứ bảy
24
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ bảy - 24/2/2024, Âm lịch: 15/1/2024, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Tránh: Giải trừ, chữa bệnh, đổ mái
 • Xuất hành: Ngày Thiên Thương (Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi).
Chủ Nhật
25
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Chủ Nhật - 25/2/2024, Âm lịch: 16/1/2024, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, sửa kho, sửa nhà
 • Tránh: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đạo (Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua).
Thứ Hai
26
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Hai - 26/2/2024, Âm lịch: 17/1/2024, Ngày: Canh Thân, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
 • Tránh: Họp mặt, mở kho, xuất hàng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Môn (Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt).
Thứ Ba
27
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Ba - 27/2/2024, Âm lịch: 18/1/2024, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Tỵ, Sửu, Thìn
 • Nên: Cúng tế, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
 • Tránh: Mở kho, xuất hàng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Đường (Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý).
Thứ Tư
28
Tháng 2
Ngày tốt
 • Dương lịch: Thứ Tư - 28/2/2024, Âm lịch: 19/1/2024, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Tuổi hợp: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
 • Tránh: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tài (Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận).
Thứ Năm
29
Tháng 2
Ngày xấu
 • Dương lịch: Thứ Năm - 29/2/2024, Âm lịch: 20/1/2024, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Tuổi hợp: Mùi, Mão, Dần
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
 • Tránh: Chữa bệnh, thẩm mỹ, đào đất, an táng, cải táng
 • Xuất hành: Ngày Thiên Tặc (Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu).
Chia sẻ